Kick-off – events

lavvo21.jpg


La oss komme med utforpliktende forslag til neste kick-off eller hvilken som helst type eventproduksjon. Vi har lang erfaring med dette og igjennom eieren vår, eventbyrået Arrcom AS, kan vi tilby svært spesielle og utradisjonelle events. Årets sommerfest eller årsfest/julebord skal kanskje gjøres i bedriftens kantine? Hvis så kommer vi gjerne med forslag til dekor, artister og aktiviteter.

Alternativt kommer vi med råd om lokasjon skal være utenfor «huset». Med fartstid siden 1991, har vi svært gode relasjoner med ulike hoteller og bespisningssteder. Vi kjenner de økonomiske driverne i slike arrangementer, og vi kommer med nøytrale råd om valg av lokasjon, artister m.v.

Som eventbyrå, er vi vant med å jobbe med ulike typer budsjetter. Lavbudsjetter og høybudsjetter. Vi tilpasser innhold aktuelle budsjett og holder deg løpende orientert om status før eventet.Se http://arrcom.no for ytterligere inspirasjon og ta kontakt for nærmere dialog.

Type eventproduksjoner kan være:

  • Sommerfest
  • Julebord
  • Årsfest
  • Kick-off nytt produkt
  • Kick-off ny avdeling/divisjon
  • Lansering av produkt/tjeneste
  • Kundesamling
  • Medarbeiderarrangement
  • Leverandørsamling
  • Fagmesse

villmarksopplevelser logo

hjem